Tag: konie polskie

Stado koni

Koniki Polskie - historia i charakterystyka rasy

Koniki polskie to rodzima rasa koni uznawana za bezpośrednich potomków tarpanów - dzikich koni zamieszkujących stepy i lasy Eurazji, które jeszcze w XVIII wieku spotkać można było na terenach Polski, Litwy, Prus i Ukrainy. Ze względu na fenotypowe podobieństwo pomiędzy tarpanami a konikami, zostały one wprowadzone do wielu zagranicznych rezerwatów przyrody, między innymi na Białorusi, […]
czytaj dalej