Konie Śląskie - historia i charakterystyka rasy

Pochodzenie

Rasa - konie śląskie - powstała w XIX wieku na skutek świadomego łączenia śląskich klaczy, mających często orientalnych przodków z ogierami oldenburskimi i wschodnio - fryzyjskimi (najbardziej masywnymi niemieckimi ogierami gorącokrwistymi).

Potomstwo takich par poddawano dalszemu krzyżowaniu ze starymi pruskimi rasami, a z czasem również z rasami angielskimi.

W latach 30 XX wieku przedstawiciele rasy śląskiej zostali docenieni przez górników i wykorzystywani przez nich w zaprzęgach.

W celu wyselekcjonowania koni dużego kalibru, zdolnych do pracy w górnictwie, przemyśle ciężkim oraz w wojsku konie śląskie krzyżowano z przedstawicielami ras: trakeńskiej, wschodniopruskiej, berberyjskiej, hanowerskiej, a także pełnej krwi angielskiej.

W związku z pojawieniem się po wojnie nowych wzorców w rolnictwie - konia małego, taniego w utrzymaniu - niektóre hodowle zaczęły łączyć konie śląskie z przedstawicielami mniejszych ras. Dzięki temu powstała rasa koni anglośląskich (krzyżówka koni oldenburskich z końmi pełnej krwi angielskiej).

Ponadto wyłoniły się dwa kierunki w hodowli: dążenie do zachowania starego wzorca oraz wyhodowanie wszechstronnie użytkowanego dużego konia.

Wygląd i charakter

Konie śląskie dzielimy na dwie podgrupy.

Konie śląskie starego typu

Przedstawiciele tego typu charakteryzują się masywną, a jednocześnie harmonijną i proporcjonalną budową ciała.

Szeroki, umięśniony zad jest prosty lub lekko ścięty. Klatka piersiowa szeroka i głęboka, grzbiet mocny.

Długa szyja o mocnych mięśniach, zakończona jest ciężką i dużą, kościstą głową o często garbonosym profilu.

Stosunkowo krótkie kończyny o suchych stawach i szerokich nadpięciach zakończone są proporcjonalnymi kopytami.

Wysokość mierzona w kłębie wynosi od 158- 170 cm.

Umaszczenie koni śląskich starego typu jest różnorodne. Występują osobniki gniade, ciemnogniade, skarogniade, czasami siwe.

Konie śląskie nowego typu

Przedstawiciele tego typu charakteryzuje bardziej spadzisty zad, skośne łopatki oraz dłuższa szyja w porównaniu do koni śląskich starego typu.

Przeważającym umaszczeniem wśród tego typu jest maść gniada. Znacznie rzadziej występują kare, kasztanowate lub siwe.

Użytkowanie

Konie śląskie nowego typu promowane są głównie na zawodach w powożeniu na arenie międzynarodowej.

Poza tym przedstawiciele tej rasy wykorzystywani są głównie w skokach przez przeszkody, ujeżdżaniu oraz jeździectwie rekreacyjnym.