Rasy Koni - podstawowy podział na grupy

Czytając artykuły, słuchając wypowiedzi dotyczących koni często można spotkać się z użyciem pojęcia zimnokrwisty, gorącokrwisty.. Co one tak właściwie oznaczają? Dokonując klasyfikacji ras koni najczęściej bierze się pod uwagę temperament oraz budowę ciała, a tym samym przydatność danej rasy do określonego rodzaju pracy.

Rasy Koni

 1. Konie zimnokrwiste
 2. Konie ciepłokrwiste
 3. Konie gorącokrwiste
 4. Małe konie i kuce

Konie zimnokrwiste

 • Temperament: łagodne, przyjazne, uległe, spokojne, opanowane.
 • Budowa ciała: masywna o grubym  kośćcu, mocnych kończynach i dużych kopytach. Często mają dość suchą, szlachetną głowę. Spokojne usposobienie, jak również ogromna siła tych koni sprawia, że wykorzystywane są  do prac w rolnictwie, leśnictwie. a także w zaprzęgach. Pomimo swej postury i wagi (około tony) zaskakują zwinnością i szybkością.
 •  Umaszczenie: różnorodne, charakterystyczna bujna grzywa, ogon oraz gęste szczotki pęcinowe na nogach.
 • Wysokość ciała: 140-200 cm wysokości w kłębie

Przykładowe rasy koni zimnokrwistych

Konie ciepłokrwiste

 • Powstały w wyniku krzyżowania przedstawicieli ras zimnokrwistych z gorącokrwistymi.
 • Temperament: po zimnokrwistych przodkach odziedziczyły łagodność, spokój, opanowanie, posłuszeństwo i zrównoważony charakter. Nie brakuje im jednak energii typowej dla ras gorącokrwistych.
 • Budowa ciała: bardziej wyrafinowana i delikatna niż u zimnokrwistych koni pociągowych.

Przykładowe rasy koni ciepłokrwistych

Konie gorącokrwiste

 • Temperament: żywe, energiczne, rozbrykane, pobudliwe. Szybko reagują na bodźce, przez co łatwo mogą się zdenerwować i trudniej nad nimi panować. Wszystkie te cechy sprawiają, że wymagają odpowiedniego prowadzenia, stanowczości oraz konsekwencji hodowcy.
 • Budowa ciała: lekka, przystosowana do szybkiego ruchu. Lekka szata zapewniająca ochronę przed nadmierną temperaturą i przegrzaniem.
 • Umaszczenie: różnorodne.
 • Wysokość ciała: 150-180 cm w kłębie.
 • Niezwykła sprawność fizyczna, wysoka potrzeba ruchu sprawia, że konie gorącokrwiste często wykorzystywane są w sporcie - głównie biorą udział w wyścigach konnych.
 • Przedstawiciele tego typu na ogół mają domieszkę krwi angielskiej.

Przykładowe rasy koni gorącokrwistych

Małe konie i kuce

 • Temperament: duża różnorodność usposobienia poszczególnych osobników- żwawe, energiczne, sprytne, złośliwe, krnąbrne albo łagodne.
 • Budowa ciała: często sprawiają wrażenie ociężałych, wykazują cechy koni prymitywnych.
 • Umaszczenie: różnorodne.
 • Wysokość ciała: zazwyczaj nie przekracza 145 cm w kłębie.

Przykładowe rasy małych koni i kuców